Szkolenia i prelekcje dla rodziców

Propozycje szkoleń, warsztatów, prelekcji, konsultacji dla rodziców organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu rok szkolny 2014/ 2015

 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej wskazówki dla rodziców  i opiekunów.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce szkolnej.
 • „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami Integracji Sensorycznej?”
 • Blaski i cienie nauczania integracyjnego.
 • Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
TEMAT SZKOLEŃ PROWADZĄCY
 • Konsultacje i porady indywidualne  dotyczące trudności edukacyjnych ,wychowawczych, emocjonalnych dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
wszyscy specjaliści
 • Prawidłowy rozwój dziecka warunkiem wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Jak pomóc dzieciom z trudnościami w nauce.
 • Każdy może być dobrym rodzicem.
 • Czy umiem rozmawiać ze swoim dzieckiem i reagować na jego problemy - bunt nastolatka - zajęcia warsztatowo- szkoleniowe.

Iwona Buczek

pedagog / tyflopedagog

 •  „Jak stymulować rozwój dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w młodszym wieku szkolnym”
 • „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Szansą dla Dziecka i Rodziny”
 • Rola Rodziny w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością do edukacji
 • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-3 „Jak bawić się z dzieckiem ,aby wpłynąć na ogólnorozwojowy postęp dziecka- z wykorzystaniem metod, zabaw, masaży”-zajęcia
 •    w Poradni.
 •  Zajęcia instruktażowe masażu Shantala – zajęcia w Poradni dla Rodziców dzieci 0-3.
 • Zajęcia instruktażowe dotyczące Terapii Ręki, czyli co robić, by dziecko wyćwiczyło swoje rączki do manipulowania, pisania ,wiązania…
 • Stymulowanie rozwoju dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - warsztaty oraz zajęcia instruktażowe.


Justyna Jakubczyk

pedagog specjalny / terapeuta
/ surdopedagog/specjalista wczesnej interwencji

 

 • Dojrzałość szkolna- zanim dziecko zostanie pierwszakiem-rodzice dzieci klas „O”.  
 • „Wychowanie dziecka  z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” – rodzice dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
 •  Jak wyznaczać dzieciom granice-co zamiast klapsa? - rodzice dzieci szkoły podstawowej.
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo” (na terenie Poradni).
 • Specyficzne trudności w nauce, pisaniu i czytaniu-jak wspomagać dziecko w nauce –rodzice uczniów kl. I-III PSP

Dorota Kaleta – Szymkiewicz

psycholog /logopeda/neuroterapeuta

 • Trening wychowawczy – zachowania trudne w szkole i domu - zajęcia warsztatowe dla Rodziców na terenie szkoły.
 • Symptomy depresji u mojego dziecka (pierwsza pomoc).
 • Zachowania autoagresywne u młodzieży (przyczyny, sposoby reagowania, profilaktyka).
 • „Czerwone sygnały”, czyli kiedy zachowanie dziecka jest niepokojące? – profilaktyka uzależnień.
 • Samookaleczenia – przyczyny, kiedy reagować.
 • Myśli samobójcze – dlaczego? – metody obserwacji.
 •  „Grupa wsparcia dla Rodziców w  ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”.
 • Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.
 • „Akademia Dojrzałego Rodzica” – cykliczne, psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe dla Rodziców.
 • ● Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych (zajęcia  na terenie Poradni)
Laurencja Piasecka

pedagog / terapeuta
mediator sądowy, edukator
 •  Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.
 • Niepowodzenia szkolne, jak im zapobiegać? – prelekcja dla  rodziców dzieci klas 0 oraz I  III
 • Prelekcja nt. Oswoić lęk – rodzice dzieci przedszkolnych, w młodszym wieku szkolnym.
 • Jak reagować na trudne zachowania dzieci? Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? – zajęcia edukacyjno – warsztatowe (grupa 10 – 12 osób) dla rodziców dzieci w wieku 5 – 10 lat
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – grupa 12 osobowa (zajęcia cykliczne, 10 spotkań 3 godzinnych)
 • Rola rodziców  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dziecka  - rodzice uczniów klas III gimnazjum.


Małgorzata Sobońska

psycholog / doradca zawodowy

 • Wspomaganie rozwoju mowy od poczęcia oraz w okresie noworodkowym, niemowlęcym i w pierwszych latach życia dziecka -forma warsztatowo-wykładowa- rodzice oczekujący na narodziny dziecka oraz rodzice dzieci do 2 roku życia-powiat szydłowiecki
 • Prawidłowy rozwój mowy dziecka .Normy rozwojowe mowy. Znaczenie terapii logopedycznej w losach szkolnych dziecka.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Czy moje dziecko mówi prawidłowo? – zagrożenia w rozwoju mowy  i jak im przeciwdziałać.
 • Wpływ nieprawidłowej wymowy na naukę czytania i pisania –  profilaktyka logopedyczna.
 • Zaburzenia mowy u dzieci – rodzaje, przyczyny i następstwa oraz  zalecenia dla Rodziców.

Beata Świercz

 neuro/ surdologopeda
terapeuta SI

 
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej wskazówki dla rodziców  i opiekunów.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce szkolnej.
 • „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami Integracji Sensorycznej?”
 • Blaski i cienie nauczania integracyjnego.
 • Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 Anna Winiarska

pedagog /

oligofrenopedagog /

terapeuta SI

 • Adaptacja dziecka do grupy przedszkolnej.
 • Gotowość szkolna czyli  moje dziecko będzie dobrym uczniem -rola rodziców w stymulowaniu dojrzałości szkolnej.
 • Postawy rodzicielskie sprzyjające i niesprzyjające rozwojowi dzieci
 • Czy musi być kłamczuchem; jak uwrażliwiać dzieci na mówienie prawdy?
 • Jak nie wpaść w pułapkę nadopiekuńczości.
 • Inne według zapotrzebowania.

Anna Chrzanowska

psycholog

 

Kalendarz

<< < Gru 2016 > >>
PO WT ŚR CZ PT SO ND
4

Inne