Szkolenia i prelekcje dla rodziców

Propozycje szkoleń, warsztatów, prelekcji, konsultacji dla rodziców organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu rok szkolny 2013/ 2014

TEMAT SZKOLEŃ PROWADZĄCY
 •  Konsultacje i porady udzielane przez psychologa/pedagoga/logopedę organizowane w szkołach  w czasie wywiadówek oraz dni otwartych szkoły (na zaproszenie  w  placówkach , w których nie ma zatrudnionego specjgoga, psychologa, logopedy) wg zapotrzebowania szkół i placówek
specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szydłowcu
 • Wspieranie motywacji dziecka do nauki
 • Prawidłowy rozwój dziecka warunkiem wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole
 • Jak pomóc dzieciom z trudnościami w nauce
 • Dziecko zdrowe i niepełnosprawne w rodzinie
 • Czy umiem rozmawiać ze swoim dzieckiem i reagować na jego problemy - bunt nastolatka - zajęcia warsztatowo- szkoleniowe
 • Konsultacje i porady na terenie Poradni m.in. na temat:
  - przyczyn niepowodzeń szkolnych
  - form pomocy dla dziecka w wieku przedszkolnym
  - form pomocy dla ucznia słabo widzącego
  -form pomocy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 

Iwona Buczek

pedagog / tyflopedagog

 • Jak stymulować rozwój dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Szansą dla Dziecka i Rodziny
 • Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami(na terenie Poradni
  Rola Rodziny w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością do edukacji
 • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-3 „Jak bawić się z dzieckiem ,aby wpłynąć na ogólnorozwojowy postęp dziecka-z wykorzystaniem metod, zabaw, masaży -zajęcia w Poradni


Justyna Jakubczyk

pedagog specjalny / terapeuta
/ surdopedagog/specjalista wczesnej interwencji

 • „Uczeń ryzyka dysleksji w szkole i w domu – dla rodziców  dzieci kl. 0 – III
 • Pomagam dziecku uczyć się w domu-rodzice uczniów kl.IV-VI PSP
 • „Wychowanie dziecka  z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” – rodzice dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • „Możesz pomóc swojemu dziecku” – wskazówki dla rodziców do pracy z uczniem dyslektycznym  - rodzice dzieci  w szkole podstawowej
 • Inne wg. zapotrzebowań
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo” (na terenie Poradni)
 • Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami
 • Konsultacje i porady na terenie Poradni m.in. na temat:
  - wspomagania wychowania dzieci i młodzieży
  - wspomagania rozwoju dziecka
  - rozwiązywanie problemów edukacyjnych, przystosowawczych i innych

Dorota Kaleta – Szymkiewicz

 psycholog kliniczny

 • Trening wychowawczy – zachowania trudne w szkole i domu - zajęcia warsztatowe dla Rodziców na terenie szkoły
 • Symptomy depresji u mojego dziecka (pierwsza pomoc)
 • Zachowania autoagresywne u młodzieży (przyczyny, sposoby reagowania, profilaktyka)
 • „Czerwone sygnały”, czyli kiedy zachowanie dziecka jest niepokojące? – profilaktyka uzależnień.
 • Samookaleczenia – przyczyny, kiedy reagować
 • Myśli samobójcze – dlaczego? – metody obserwacji
 • „Grupa wsparcia dla Rodziców w  ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”
 • Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.
 • „Akademia Dojrzałego Rodzica” – cykliczne, psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe dla Rodziców
 • Spotkanie choinkowe dla rodzin zagrożonych przemocą domową i dotkniętych przemocą domową

Laurencja Piasecka

pedagog / terapeuta

 • Grupa Wsparcia dla rodzin Zastępczych
  Niepowodzenia szkolne, jak im zapobiegać? – prelekcja dla  rodziców dzieci klas 0 oraz I  III
 • Prelekcja nt. Oswoić lęk – rodzice dzieci przedszkolnych, w młodszym wieku szkolnym
 • Jak reagować na trudne zachowania dzieci? Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? –  zajęcia edukacyjno – warsztatowe (grupa 10 – 12 osób) dla rodziców dzieci w wieku 5 – 10 lat
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – grupa 12 osobowa (zajęcia cykliczne, 10 spotkań   3 godzinnych)
 • Rola rodziców  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dziecka  - rodzice uczniów klas III gimnazjum


Małgorzata Sobońska

psycholog / doradca zawodowy

 • Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci jąkających się oraz  z  niepłynnością mowy
 • Prawidłowy rozwój mowy dziecka .Normy rozwojowe mowy. Znaczenie terapii logopedycznej  w losach szkolnych dziecka
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 • Czy moje dziecko mówi prawidłowo? – zagrożenia w rozwoju mowy  i jak im przeciwdziałać
 • Wpływ nieprawidłowej wymowy na naukę czytania i pisania – profilaktyka logopedyczna
 • Zaburzenia mowy u dzieci – rodzaje, przyczyny i następstwa oraz  zalecenia dla Rodziców

Beata Świercz

 neuro/ surdologopeda
terapeuta SI

 
 • Zrozumieć swoje dziecko – sposoby  i formy pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole –podstawowe informacje z zakresu zaburzeń SI
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wpływ współpracy rodzica ze szkoła na funkcjonowanie i rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 Anna Winiarska

pedagog /

oligofrenopedagog /

terapeuta SI

 

Kalendarz

<< < Wrz 2014 > >>
PO WT ŚR CZ PT SO ND
17

Inne