1.95Ctw Amethyst Zig Zag Journey Of Love Gemstone Necklace In 18K White Gold

1.95Ctw Amethyst Zig Zag Journey Of Love Gemstone Necklace In 18K White Gold

USD 989.00

In stock

This unique zig zag journey of love zig zag princess cut 18k white gold amethyst pendant symbolizes

4.9 stars, based on 53 reviews